Fuck Yeah Hiei.

Hiei: “You ready?!”

Yusuke: “Bring it on, BITCH!”